Θεραπειες

οι θεραπείες

 • Ψυχοθεραπεία

  Ψυχοθεραπεία

  Completing my postgraduate studies and my practical training in clinical psychology as a psychotherapist I realized that most approaches do not fully…

 • Θεραπεία Τραύματος

  Θεραπεία Τραύματος

  The purpose of trauma therapy is to release the treated from traumatic events such as the loss of a loved one, rejection…

 • Διακοπή Καπνίσματος

  Διακοπή Καπνίσματος

  Can you imagine a life, free from the addiction of smoking, life? If you can, then with the method of bioresonance you…

 • Πολυδιάστατες Θεραπευτικές Τεχνικές

  Πολυδιάστατες Θεραπευτικές Τεχνικές

  THE SEVEN HERMETIC PRINCIPLES The Seven Hermetic Principles, upon which the entire Hermetic Philosophy is based on, are as follows: Ι. The…

 • Βιοσυντονισμός

  Βιοσυντονισμός

  Conventional medicine can achieve great things in the treatment of acute disorders and in surgery. However, when it comes to chronic disorders,…

 • Ηχοθεραπεία

  Ηχοθεραπεία

  Sound Massage, Peter Hess method Sound massage is an ancient technique based on divine sounds produced by the Tibetian singing balls used…

 • SRT – ΘΕΠΑ

  SRT – ΘΕΠΑ

  Spiritual Response Therapy is a “Spiritual” method and investigation of Akashic Records of the soul. SRT is a counseling tool which uses…

 • Reiki

  Reiki

  What is USUI REIKI RYOHO; Reiki is a therapeutic technique based on unconditional love and healing touch. It helps you connect with…